• Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: elektronická adresa.
  • Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů společností Beta tour, spol. s r. o., a to pro účely zasílání informací, nabídek a obchodních sdělení.
  •  Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
  • Osobní údaje nebudou bez předchozího souhlasu uživatele předávány třetím osobám.
  • Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvistejících se zbožím, službami  nebo podnikem na elektronickou adresu uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společnosti Beta tour spol. s r. o. na elektronickou adresu uživatele.

 

OD ROKU 1990 VÁŠ SPECIALISTA NA LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY

VOLEJTE 224 214 403

Facebook